Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Biểu dương và chúc mừng những kết quả của phong trào thi đua yêu nước của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê 5 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng và Nhà nước về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cùng với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế; về quy hoạch phát triển, các cơ chế, chính sách lớn của nền kinh tế và một số lĩnh vực quan trọng khác. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chủ tịch nước cho rằng để phong trào thi đua của ngành Kế hoạch, Đầu tư trong những năm tới có vai trò to lớn, hiệu quả hơn, cần phải hướng mạnh vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó, cần hết sức chú ý tới việc khắc phục những hạn chế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh việc tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Ngành Thống kê phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình kinh tế - xã hội đất nước, tránh tạo ra những nghi ngờ về các số liệu công bố và luôn phải phù hợp với thông lệ quốc tế để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước. 


Đề xuất