Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở Long An

Trong không khí trang trọng, tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi sổ lưu niệm: “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sống mãi cùng lịch sử dân tộc, đất nước. Là một trí thức nổi tiếng, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ không màng danh lợi, đã đi suốt cuộc đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước và trong công cuộc đổi mới. Tổ quốc mãi mãi ghi công luật sư”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết sổ lưu niệm tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ 

Sau Lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  thăm quan khu nhà lưu niệm trưng bày, giới thiệu hình ảnh, hiện vật về đất và người Bến Lức cùng thân thế, gia tộc, sự nghiệp cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại khuôn viên Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ./. 

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vừa mới khánh thành là một công trình văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam nói chung, tỉnh Long An nói riêng về một nhân cách cao đẹp, một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ./.Đề xuất