Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự, trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống của Văn phòng Bộ Công an.
 
Cách đây 70 năm, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ gồm 3 cấp: Công an Việt Nam, Công an kỳ và Công an tỉnh. Ở mỗi cấp đều có tổ chức Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Sau này, ngày 18/4 hằng năm được xác định là ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng đoàn Bộ Nội vụ, nay là Đảng ủy Công an Trung ương, 70 năm qua, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, tận tụy, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ. Các thế hệ Tham mưu Công an nhân dân nối tiếp nhau viết lên truyền thống: Trung thành - tận tụy, mưu trí - sáng tạo, đoàn kết - lập công.
 
Đặc biệt, trong chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, phương châm, nguyên tắc đấu tranh cách mạng của Đảng; bám sát nhiệm vụ của lực lượng Công an; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiên cứu tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu với lãnh đạo Công an các cấp ban hành, chỉ đạo thực hiện thành công nhiều phương án, kế hoạch trấn áp bọn phản cách mạng, các loại tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp... Cùng với đó, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã chủ động đề xuất các phương án bảo vệ an ninh, trật tự vùng tự do, khu căn cứ cách mạng; xây dựng phong trào bảo mật phòng gian, bảo vệ trị an, phong trào quần chúng phòng, chống gián điệp, biệt kích… Những cố gắng, thành tích của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, giải phóng hoàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan liên quan tích cực tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an. Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân tăng cường nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Mặt khác, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân chú trọng tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các vụ án, chuyên án an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật và các mặt công tác khác; tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu Công an các cấp được quan tâm củng cố, xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất và chuyên sâu…
 
Ghi nhận những đóng góp trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất…
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã đạt được trong 70 năm qua.
 
Phân tích nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Tham mưu Công an nhân dân tập trung tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tổ chức quan triệt, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các đạo luật được Quốc hội khóa XIII thông qua có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trước hết, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cần tập trung tham mưu xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải thật sự coi trọng công tác tham mưu, xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là công tác cơ bản, chiến lược của ngành; cần thống nhất nhận thức, tham mưu là một trong những chức năng của toàn lực lượng Công an nhân dân, từ lãnh đạo Bộ đến cán bộ, chiến sĩ đều phải làm công tác tham mưu. Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân phải nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực, chuyên đề lớn, những vấn đề phát sinh, bảo đảm chính xác, kịp thời, thông suốt, tập trung thống nhất về một đầu mối là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cần cải tiến lề lối làm việc, quy trình hóa các khâu công tác chủ yếu nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của lực lượng tham mưu.
 
Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cần tiếp tục xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, thực sự mẫu mực, chính quy, xứng đánh là trung tâm trong hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khách quan, toàn diện, sâu sắc, cụ thể…/.

Đề xuất