Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư

 Chiều 6/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVNChiều 6/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Pereric Hogberg, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thuỵ Điển đến trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chiều 6/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Vladimir Anatolyevich Goshin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus đến trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chiều 6/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Craig Chittick, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia đến trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

 Chiều 6/9/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Catherine Wong Siow Ping, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 


Đề xuất