Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư


Sáng 8/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam đến trình Quốc thư, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Sáng 8/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam đến trình Quốc thư, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Sáng 8/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Mohamed Ismali Al Emadi, Đại sứ Quatar tại Việt Nam đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Sáng 8/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Demetrios A. Theophylacton, Đại sứ Cộng hoà Síp tại Việt Nam đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Sáng 8/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Kreso Glavac, Đại sứ Cộng hoà Croatia đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Sáng 8/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Chinar Tajievna Rusramova, Đại sứ Cộng hoà Turkmenistan đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng -TTXVN

 


Đề xuất