Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cớ truyền thống của ngành Thi hành án dân sự, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (19/7/1946 - 19/7/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại nhấn mạnh, hoạt động thi hành án dân sự ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân... .

Về nhiệm vụ của hệ thống thi hành án dân sự thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới việc chú trọng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật và cơ quan tư pháp


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan liên quan chú trọng rà soát, hoàn thiện thể chế công tác thi hành án dân sự, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản pháp luật; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Thi hành án dân sự, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (19/7/1946 - 19/7/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVNĐề xuất