Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được trong những năm qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội Danh dự Công an Nhân dân. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, nhưng cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức mới. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, làn sóng di cư, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gia tăng; tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam. Trong khi tình hình kinh tế, xã hội của nước ta còn không ít khó khăn, các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Sáng 24/6/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện An ninh Nhân dân (25/6/1946-25/6-2016) . Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ, với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Cùng đó, Học viện cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong Công an Nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; bảo đảm mở rộng quy mô đào tạo gắn liền với chất lượng đào tạo. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Học viện An ninh Nhân dân cần chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có uy tín trong nước, tiến tới có uy tín ở khu vực và trên thế giới; làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham quan Phòng truyền thống của Học viện. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước cũng lưu ý, Học viện An ninh Nhân dân đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu về an ninh quốc gia có uy tín của các nước ASEAN, cũng như các nước phát triển trên thế giới; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước Lào và Campuchia. Đảng bộ Học viện An ninh Nhân dân cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Học viện, Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đồng chí lãnh đạo của Học viện. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Đề xuất