Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Công an nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi Lẵng hoa chúc mừng.
 
Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
 
35 năm qua, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, phương châm, nguyên tắc, biện pháp xây dựng lực lượng Công an phù hợp trong từng thời kỳ. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đã nâng cao nhận thức chính trị, tạo thống nhất về tư tưởng, hành động và hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an nhân dân, đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn giữ vững lập trường cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác Công an, quyết định đến chất lượng, hiệu quả đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 70 năm qua, cùng với sự phát triển, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, công tác xây dựng lực lượng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện nay tình hình mới của đất nước và quốc tế đặt ra nhiệm vụ nặng nề và khẩn trương cho ngành Công an nói chung, công tác chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ để chủ động tham mưu đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành các chủ trương, đường lối, biện pháp có tính cơ bản chiến lược về công tác chính trị, xây dựng lực lượng trong toàn ngành. Trong mọi tình huống đội ngũ cán bộ chiến sỹ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đánh giá chính xác về những thuận lợi, khó khăn, nguy cơ tác động đến an ninh, trật tự, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
 
Bên cạnh đó là tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan chính trị, cơ quan xây dựng lực lượng Công an các cấp tinh gọn, chất lượng, nâng cao vai trò, vị thế ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ công tác chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc, có cơ chế chính sách thu hút người có đức, có tài nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ này. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; tận tụy, sáng tạo trong công tác; thận trọng, trung thực trong xử lý thông tin; gương mẫu về phẩm chất, lối sống, quan hệ tốt với đồng chí, đồng đội và nhân dân./.

Đề xuất