Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực và những thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành, địa phương, đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam . 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa của Đảng, Nhà nước ta là luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng: “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Việc Chính phủ quyết định bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung, khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng… Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân ta. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Để bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới việc cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. Tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em, củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam, xây dựng những giá trị văn hóa mới; đồng thời chủ động mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú têm nền văn hóa dân tộc, tiến cùng sự phát triển của thời đại. 

Ngay sau phần khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ngàn tinh hoa hội tụ” do các nghệ sỹ của 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ nhân biểu diễn. Chương trình đã giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của 54 dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam bằng các tác phẩm nghệ thuật. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được không khí của cuộc sống, tình yêu lứa đôi, tình đoàn kết gắn bó cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của đồng bào các dân tộc Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà đồng bào dân tộc Ê Đê. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Trong các ngày từ 15-19/4, Ban tổ chức giới thiệu đến công chúng nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc; biểu diễn nghệ thuật dân tộc và trò chơi dân gian; trưng bày, bán các sản vật địa phương và ẩm thực dân tộc. Khoảng 120 người là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào của 8 dân tộc đến từ 8 tỉnh đại diện các dân tộc, vùng miền: dân tộc Mường (Hòa Bình), Thái (Nghệ An), Khơ Mú (Điện Biên), Ê Đê (Đắk Lắk), Giẻ Triêng (Kon Tum), Sán Chay (Thái Nguyên), Dao (Tuyên Quang), Khmer (Sóc Trăng) tham gia các hoạt động ở Làng. 

Đồng bào các dân tộc về Làng tham dự hoạt động dịp này cũng sẽ tái hiện nhiều lễ hội đặc sắc như: Lễ hội cầu mùa và giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia múa Tắc Xình (dân tộc Sán Chay), Nghi lễ trưởng thành của dân tộc Ê Đê, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer… Đề xuất