Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc thương binh, gia đình chính sách

Tình cảm lớn lao Bác dành cho dân tộc ta, non sông ta nói chung và thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước nói riêng lớn lao như trời biển. Làm tốt công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ và gia đình chính sách là nghĩa vụ thiêng liêng, là niềm vinh dự tự hào của mỗi người dân Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm gia đình có công với cách mạng tại thôn Phú Gia, Phú Thượng, Hà Nội (năm 1955). Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các thương binh hỏng mắt (năm 1956). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu các gia đình có công với cách mạng tại Phủ Chủ tịch (năm 1962). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa cho cụ Đào Thị Phấn ở Cao Bằng (có con đi bộ đội), tại Đại hội Liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ V năm 1966. Ảnh: TTXVN


Đề xuất