Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua thư tịch

Bìa sách

Đây là việc làm cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của dư luận và quốc tế hiện đang quan tâm, theo dõi những diễn biến phức tạp tại khu vực hai quần đảo trên Biển Đông. Những tư liệu trình bày trong cuốn sách có giá trị lịch sử và pháp lý phục vụ cho việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt Nam khai phá và gìn giữ. Điều này, không chỉ được lưu lại trong cổ sử Việt Nam, mà còn được quốc tế thừa nhận trong các tư liệu hiện còn lưu trữ. Trong hơn một thế kỷ qua, các nhà khoa học ở trong nước và nước ngoài quan tâm nghiên cứu và đã công bố những tư liệu đã có trong thư tịch, sách cổ, bản đồ cổ để có cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý vững chắc nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những nghiên cứu trên có ý nghĩa bổ sung một tư liệu quan trọng có giá trị khoa học về lịch sử, pháp lý và thực tế vững chắc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cuốn sách còn có phần phụ lục gồm nhiều văn bản, bản đồ, tư liệu của Việt Nam và nước ngoài. Việc tiếp tục phát hiện những tư liệu, nhất là những tư liệu chứng minh Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ giao trách nhiệm quản lý khai thác và thực hiện chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, củng cố vững chắc cơ sở lịch sử và pháp lý chủ quyền biển đảo nói chung và Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng là việc làm hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay. 


Đề xuất