Chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 1762/QĐ-BTTTT, ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Chu dong ung pho voi cac thach thuc tu khong gian mang hinh anh 1Từ ngày 9 đến 11/9, tại thành phố Hạ Long, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức chương trình hội thảo an toàn thông tin - Security Bootcamp 2022, nhằm kết nối, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệp nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin. Đồng thời đưa ra chiến lược phát triển an ninh, an toàn thông tin, điện toán đám mây, kỹ thuật bảo mật mạng máy tính, khai thác lỗ hổng và cách phòng ngừa chống tấn công mạng hiện nay. Trong ảnh: Hơn 150 đại biểu đến từ cộng đồng an toàn thông tin tại Việt Nam, các chuyên gia và sinh viên yêu thích an ninh thông tin, bảo mật, an ninh mạng tham dự. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Quyết định được ban hành nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mang đến năm 2025, tầm nhìn 2030; xác định nhiệm vụ, giao cho các đơn vị cụ thể; thực hiện tốt vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược nhằm nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng. Đồng thời, bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp liên quan được giao tại Chiến lược; xác định rõ các công việc, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi; phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Cục An toàn thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thống nhất nhận thức từ Trung ương tới địa phương về bảo đảm an toàn, an ninh mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia điều phối chung sự phối hợp giữa 4 lực lượng (các Bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương); phát huy sự tham gia có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tối thiểu 1 năm/lần tổ chức diễn tập, hướng dẫn, kiểm tra, ứng phó và ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng...

Cục An toàn thông tin cũng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ đề nghị đưa các hệ thống thông tin trọng yếu, phù hợp với quy định của pháp luật vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; giám sát, cảnh báo sớm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là dữ liệu quan trong quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Quyết định cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; doanh nghiệp hạ tầng số; doanh nghiệp chủ quản nền tảng số, chủ quản hệ thống thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin mạng; hỗ trợ các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2022.

P. H

Tin liên quan

Luật An ninh mạng góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng

Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua là một trong số những nội dung được cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài quan tâm, nhất là các quy định liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. Đồng thời, nhiều đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp đánh giá, Luật An ninh mạng sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.


Luật An ninh mạng không cản trở hoạt động của người dân và doanh nghiệp

Với đa số phiếu tán thành, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng. Đây là lĩnh vực mới, tác động sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội, Luật đã được chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng, xin ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, trải qua nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý, giải trình, để giải quyết cơ bản những vấn đề đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh mạng trong tình hình hiện nay. Đề xuất