Chợ đêm Bắc Hà

Chợ đêm Bắc Hà đi vào hoạt động đến nay đã được một năm, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng phục vụ du khách, nhất là du khách nước ngoài hiểu thêm bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn, từng bước góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương.

Một vài hình ảnh về  chợ đêm Bắc Hà


Múa  dân tộc Mông.  Ảnh Thanh Ha- TTXVN


Múa quạt dân tộc Tày. Ảnh Thanh Ha- TTXVNMúa xòe. Ảnh Thanh Ha- TTXVN


Du khách nước ngoài tham gia điệu xòe.Ảnh Thanh Ha- TTXVN
 
Đề xuất