Thứ 6, 22/02/2019, 10:22 GMT+7
Trên 1.500 cán bộ không chuyên trách ở Bến Tre được hỗ trợ bảo hiểm y tế
08:14, 09/06/2018
Đến cuối tháng 5/2018, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã hoàn tất việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. Thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/6/2018.
Cụ thể, tổng số đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết 28 là 2.248 người gồm: Cán bộ dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ động xã, phường, thị trấn; công an viên trực công an xã, phường, thị trấn; công an viên phụ trách ấp, khu phố. Tuy nhiên, thực tế, tổng số người được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế là 1.514 người (kinh phí thực hiện 619 triệu đồng), còn lại 734 người chưa hoặc không thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế do một số chức danh chưa có quyết định công nhận của người có thẩm quyền hoặc một số trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Riêng 13 người công tác tại xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách) thời hạn hiệu lực thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1/7/2018, do thời điểm cuối tháng 4/2018, xã Vĩnh Bình có sự thay đổi kế toán nên xã đăng ký thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện trễ hạn.

Trước đó, ngày 5/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre thông qua Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 28 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, đến ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Bến Tre mới ban hành các quyết định để tạo cơ sở cho các ngành, địa phương thực hiện.

Ông Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 chậm tại các địa phương dẫn đến thẻ bảo hiểm y tế đến tay người thụ hưởng cũng chậm. Một số trường hợp đã mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nên các đối tượng này không được bảo hiểm xã hội thoái thu (hoàn trả kinh phí mua bảo hiểm y tế). Các trường hợp này, khi hết hạn bảo hiểm, UBND cấp xã sẽ lập danh sách mua bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo ông Trương Duy Hải, để thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời trong năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 28 của Hội đồng nhân dân trong phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân phê duyệt nhằm tạo thuận lợi cho xã, phường, thị trấn thực hiện.
Trần Thị Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: