Chủ nhật, 24/02/2019, 2:56 GMT+7
Trà Vinh dành 23 tỷ đồng hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo
18:48, 23/07/2018
UBND tỉnh Trà Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo ngoài đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Trà Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo .
 Ảnh : baoxaydung.com.vn

Theo tiêu chí hộ nghèo được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Trà Vinh còn 698 hộ nghèo chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở.

Số hộ nghèo này sẽ được tỉnh hỗ trợ giao đất ở với diện tích tối thiểu từ 70m2/hộ đối với khu vực nông thôn và 36m2/hộ đối với khu vực đô thị (phường, thị trấn), tương đương 33 triệu đồng/hộ. Trường hợp mức hỗ trợ tiền không đủ để tạo một suất đất/hộ thì huyện, xã bố trí vốn đối ứng phần chênh lệch theo phương thức xã hội hóa, vận động từ các nguồn hợp pháp khác hoặc đối tượng được hỗ trợ đóng góp.

Nông dân Khmer thuộc hộ nghèo ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải sản xuất trên diện tích đất được láng giềng cho mượn. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

Chương trình hỗ trợ đất ở cho 698 hộ nghèo được UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện trong 3 năm, cụ thể: Năm 2018, tỉnh sẽ dành nguồn ngân sách 4 tỷ đồng; năm 2019, dành nguồn ngân sách 10 tỷ đồng và năm 2020 dành nguồn ngân sách 9 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; trong đó có chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg), đến nay tỉnh đã vận động tìm được quỹ đất hỗ trợ cho 1.168 hộ, với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng. Hầu hết số hộ nghèo được hỗ trợ đất ở đều tạo được động lực tích cực lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Phúc Sơn 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: