Thứ 7, 23/02/2019, 14:48 GMT+7
Thừa Thiên - Huế thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo vùng miền núi và dân tộc thiểu số
13:49, 07/10/2018
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực triển khai thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo vùng miền núi và dân tộc thiểu số. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi ở Thừa Thiên - Huế đã được đầu tư cơ bản đồng bộ với 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế được đầu tư kiên cố và bán kiên cố...
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế giải ngân cho đồng bào dân tộc tại trụ sở xã miền núi biên giới A Đớt, huyện A Lưới. Ảnh: baomoi.com
 
Đáng chú ý, giai đoạn từ 2008 - 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư gần 257 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình 135 (trong đó trên 196 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng), xây dựng được 151 công trình giao thông; 23 công trình thủy lợi; 24 công trình công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 29 công trình giáo dục và 10 công trình nước sinh hoạt. Ngoài ra, còn đầu tư hệ thống điện sinh hoạt, nâng cấp trạm y tế; sữa chữa, nâng cấp kè, cống thủy lợi và dân sinh được đầu tư theo diện cấp xã đến cấp thôn...

Riêng giai đoạn từ 2011 - 2018, tỉnh đầu tư gần 44 tỷ đồng nguồn kinh phí (theo Quyết định 1592/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-TTg) để hỗ trợ hiệu quả cho việc khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sản xuất. Trong đó, năm 2018 với nguồn tín dụng 10 tỷ đồng theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo được để phát triển sản xuất; hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất, giống cây trồng vật nuôi và hỗ trợ học nghề; cùng với hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, hạn chế những bệnh tật xảy ra cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã triển khai thực hiện được 9 điểm định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện các chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số với nguồn hỗ trợ hơn 95,2 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án cơ bản hoàn thành đưa dân về định canh, định cư ổn định (dự án định canh, định cư tập trung thôn Tà Rỵ, xã Hương Hữu và Ta Rinh, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông và dự án định canh, định cư Khe Bùn xã A Ngo, huyện A Lưới).

Việc hỗ trợ định canh, định cư còn tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số mới lập gia đình, hay những hộ còn ở nhà tạm bợ, thiếu đất sản xuất có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh đã lồng ghép chương trình xóa nhà tạm với chương trình 134 được hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà (trong đó Trung ương hỗ trợ 5 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng). Việc thực hiện chương trình được giải quyết cơ bản bằng việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại 2 huyện miền núi là Nam Đông và A Lưới. Đến nay, có hơn 100 cơ quan, đơn vị đã tham gia ủng hộ cho chương trình xoá nhà tạm cho các huyện A Lưới và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp cho các địa phương này cơ bản hoàn tất việc xóa nhà tạm cho toàn bộ hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
    
Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dân số toàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 38.898 hộ, với  170.223 khẩu; trong đó dân tộc thiểu số có 54.324 khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở 2 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới và một số xã miền núi ở các huyện Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

Hiện tại, ngoài sự đầu tư của nhà nước nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch 16/KH-UBND về việc phân công các sở, ban, ngành đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo ở 2 huyện A Lưới, Nam Đông. Tỉnh phấn đấu đưa tỉ lệ hộ nghèo hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới giảm từ 25% giảm xuống còn từ 15 - 20% trong giai đoạn từ nay đến năm 2020...
Quốc Việt
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: