Chủ nhật, 29/03/2020, 18:12 GMT+7
Quy định mới về quỹ tín dụng nhân dân
10:23, 13/07/2017
Ngày 5-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông tư số 06/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23-01-2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31-03-2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.
 
Theo đó, hoạt động cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư này. Cụ thể, Quỹ tín dụng nhân dân cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân không phải là thành viên, có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân trên cơ sở bảo đảm bằng sổ tiền gửi do chính quỹ tín dụng nhân dân phát hành. Tổng số tiền cho vay không được vượt quá sổ dư của số tiền gửi tại thời điểm quyết định cho vay và thời hạn cho vay không được vượt quá thời hạn còn lại của sổ tiền gửi.

Quỹ tín dụng nhân dân cho vay đối với thành viên thuộc hộ nghèo có đăng ký thường trú trên địa bàn hoạt động của quỹ trong trường hợp hộ nghèo không phải là thành viên của quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp nhiều thành viên thuộc hộ nghèo cùng vay vốn thì các thành viên của hộ nghèo cùng ký hoặc ủy quyền cho một thành viên của hộ nghèo đại diện ký thỏa thuận cho vay với quỹ tín dụng nhân dân. Hộ nghèo phải được UBND cấp huyện phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01-09-2017.
Theo TTXVN

 
 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: