Hậu Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, trong thời gian tới Hậu Giang tiếp tục hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer tổ chức tốt các hoạt động lễ, tết; đồng thời phối hợp tổ chức đoàn viếng thăm, chúc mừng nhân các ngày lễ, tết nhằm động viên đồng bào phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc.


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chi thị về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Nội dung Chỉ thị nêu rõ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.


Bắc Giang hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện còn hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, làm cho việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang luôn chiếm tỷ lệ cao.


Đổi mới để gạo Việt Nam có giá trị cao hơn

Các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới, với tư duy kiến tạo, toàn diện, từ nền tảng thể chế, chính sách, pháp luật đến cấu trúc vận hành; tạo ra cuộc cách mạng về chất, một tầm nhìn mới, đi kèm với hoạch định chiến lược, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa để gạo Việt Nam đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng ở Châu Á và thế giới. Chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được nêu trong Thông báo số 180/TB-VPCP.


Nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số ở buôn Đôn

Thực hiện chủ trương phát triển, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, những năm qua, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức. Toàn huyện hiện có 1.535 cán bộ, công chức, trong đó có 323 người là người dân tộc thiểu số.


Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 22/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 352/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm 24 thành viên. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng Ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn trong thực hiện Chương trình 135

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Phát triển - Đại sứ quán Ailen tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác quản lý đối với nguồn lực của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và chia sẻ kinh nghiệm đối với các địa phương qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Ailen.


Sửa đổi quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp); hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.


Đề xuất phương án “cởi trói” cho kinh doanh xuất khẩu gạo

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc bãi bỏ hay giữ lại các quy định trong Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, tuy nhiên hầu hết các ý kiến đều cho rằng, các quy định này cần phải được sửa đổi theo hướng nâng cao chất lượng lúa gạo Việt để đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh hiện nay.


Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%

Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.