Cấp học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nghèo

Từ ngày 1/1/2016, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách nội trú như: học bổng, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại. Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp vừa được Chính phủ ban hành.


Nét mới trong chính sách cử tuyển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong đó sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển.


Miễn phí kiểm dịch thực vật quả vải xuất khẩu bằng hàng không

Ngày 23/6/2015, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các đơn vị kiểm dịch thực vật thực hiện miễn thu phí kiểm dịch thực vật đối với quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không để đẩy mạnh xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam, đặc biệt là sang các thị trường mới mở.


Bổ sung cán bộ y tế được hưởng phụ cấp đặc thù

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội.


Dự kiến hai loại chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

Một số chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đến hết năm 2015 hết hiệu lực, nhưng mục tiêu không hoàn thành, đối tượng thụ hưởng chính sách còn lớn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trả lời phỏng vấn về vấn đề này.


Bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thực hiện bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới quy định tại khoản 1 Điều I Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


Phê duyệt danh mục Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua việc tăng cường năng lực thể chế của ngành và tổ chức lại sản xuất cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản xuất hàng hóa quan trọng của Việt Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.