Từ 1/1/2016, lao động trong doanh nghiệp nhà nước đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ được thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017, tính đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động.


Cấp học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nghèo

Từ ngày 1/1/2016, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách nội trú như: học bổng, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại. Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp vừa được Chính phủ ban hành.


Nét mới trong chính sách cử tuyển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong đó sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển.


Bổ sung cán bộ y tế được hưởng phụ cấp đặc thù

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội.


Dự kiến hai loại chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

Một số chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đến hết năm 2015 hết hiệu lực, nhưng mục tiêu không hoàn thành, đối tượng thụ hưởng chính sách còn lớn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trả lời phỏng vấn về vấn đề này.


Bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thực hiện bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới quy định tại khoản 1 Điều I Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.