Ổn định sản xuất cho người dân theo Đề án 79

Đề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015 (gọi tắt Đề án 79) do gặp nhiều vướng mắc, không hoàn thành đúng tiến độ nay vẫn đang được tỉnh Điện Biên quan tâm thực hiện.


Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, bên cạnh chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, Ủy ban dân tộc đã đề xuất chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào.


Gỡ vướng chính sách bảo hiểm thủy sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.


Khách hàng tài chính vi mô được vay tối đa 50 triệu đồng

Theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam.


Miễn học phí mầm non 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn

Để bảo đảm mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.


Cần chuẩn hóa chữ viết của đồng bào Cơ Tu

Trong kháng chiến chống Mỹ, tiếng Cơ Tu được cán bộ của Ban cán sự miền Tây Quảng Đà phiên âm theo dạng tự La tinh để phục vụ công tác tuyên truyền, dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao tỉnh Quảng Nam. Đây là dấu mốc ra đời của chữ viết Cơ Tu. Tuy nhiên, trải qua thời gian, chữ viết Cơ Tu dần mai một, xuất hiện nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau, không thống nhất gây khó khăn trong việc đưa chữ viết Cơ Tu vào giảng dạy trong trường học.


Đưa vốn thoát nghèo đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Trong thời gian qua, với thủ tục vay vốn đơn giản và mạng lưới hoạt động được“phủ” đến từng thôn, bản thông qua gần 11.000 điểm giao dịch xã, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.


Vẫn khó “cởi trói” hạn điền trong phát triển nông nghiệp

Để sản xuất nông nghiệp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân thì cần có sự thay đổi về chính sách đất đai. Vấn đề “cởi trói” hạn điền, tích tụ đất đai với mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đại vẫn là bài toán cần có nhiều lời giải.


Ninh Thuận khó thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư vì thiếu vốn

Nhằm ổn định đời sống cho 5.389 hộ dân vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng nhiễm mặn ven biển…, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Để thực hiện dự án, Ninh Thuận cần hơn 1.259 tỷ đồng, song do vốn đầu tư lớn nên các dự án bố trí dân cư của tỉnh hiện vẫn chưa được triển khai.


Thừa Thiên - Huế thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Ngày 25/5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (địa chỉ www.thuathienhue.gov.vn ) với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác giảm nghèo bền vững.