1 Bộ Luật và 6 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017

Từ 1/1/2017, 1 Bộ Luật và 6 Luật sẽ có hiệu lực thi hành. Đó là: Bộ luật Dân sự; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Báo chí; Luật Dược; Luật Phí và lệ phí; Luật Kế toán; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lực 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.


Không để nhóm lợi ích chi phối quá trình xây dựng thể chế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng thể chế phải giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để nhóm lợi ích chi phối; đồng thời, rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân...


Luật Quy hoạch sẽ xóa bỏ “cơ chế xin-cho”

Thời gian qua, một số ngành, lĩnh vực đã phải điều chỉnh quy hoạch trước thời gian do đã lỗi thời so với thực tế, chưa kể các quy hoạch còn thiếu gắn kết, không thống nhất và nhiều chồng chéo, mâu thuẫn. Để hạn chế việc này, một trong những nội dung được dự thảo Luật Quy hoạch đề cập đến là hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch; xóa bỏ “cơ chế xin-cho” đang tồn tại trong các ngành, lĩnh vực. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xung quanh vấn đề này.


Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân

Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.


Nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai 2013

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.


Hà Nội thí điểm áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân

Triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016), Hà Nội là 1 trong 4 tỉnh thành trên cả nước được lựa chọn để triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Đây là một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đăng ký hộ tịch và bước đầu là công tác đăng ký khai sinh ở nước ta.


Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, có giải pháp phù hợp, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Tổ chức thành lập Học viện Dân tộc

Ủy ban Dân tộc triển khai Quyết định 1562/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc.


Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.


Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.