Thứ 7, 16/02/2019, 19:18 GMT+7
Giao ban công tác tôn giáo, dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
20:45, 30/07/2018
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tôn giáo, dân tộc 6 tháng đầu năm 2018.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực (giữa) chủ trì hội nghị.
Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác phối hợp với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo được tăng cường theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được một số kết quả quan trọng. Việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao và đẩy mạnh. Việc củng cố lực lượng cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, hội viên, đoàn viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành được quan tâm, đồng thời duy trì nề nếp việc xây dựng báo cáo phản ánh định kỳ 3 tháng một lần với Đảng, Nhà nước về tình hình các tầng lớp nhân dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, trong đó có ý kiến của chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo…

Thời gian qua, tình hình tín ngưỡng tôn giáo ổn định, đa số chức sắc, chức việc, tín đồ yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đã thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Cùng với việc thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đời sống tôn giáo ở nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ chức tôn giáo đều phấn khởi đón nhận, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
 
Đối với công tác dân tộc, thời gian qua đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, tạo chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa. Bản sắc văn hóa của đồng bào vùng dân tộc thiểu số được giữ gìn, phát triển. Các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào tiếp tục được chính quyền quan tâm theo đúng quy định của pháp luật...

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất những nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và tôn giáo; đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức ở Trung ương tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu cũng đưa ra phương hướng đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, hàng hóa, hội nhập với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh việc dạy nghề, tạo việc làm phi nông nghiệp cho lao động dân tộc thiểu số; định hướng đầu tư quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung có trên 40 hộ trở lên ở các vùng dân tộc thiểu số dễ bị thiên tai đe dọa…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị thời gian tới Mặt trận cùng một số tổ chức thành viên, các cơ quan Trung ương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động; tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tham mưu giải quyết kịp thời khi có điểm nóng phát sinh tại mỗi địa phương.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp, xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” của Bộ Chính trị; phối hợp, đánh giá kết quả và tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phúc Hằng
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: