Chủ nhật, 24/02/2019, 11:18 GMT+7
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hòa Bình
19:26, 27/07/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình có 369.792 ha đất nông nghiệp, chiếm 46,22%; đất phi nông nghiệp là 73.104 ha, chiếm 9,14%; đất đô thị 13.650 ha, chiếm 1,71%. 
Cánh đồng lúa tại xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 76.113 ha; khu lâm nghiệp 313.097 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có 44.738 ha; khu phát triển công nghiệp 2.843 ha; khu đô thị có 13.650 ha; khu thương mại - dịch vụ 4.601 ha; khu dân cư nông thôn có 46.873 ha.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực...

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê... 
TTXVN
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: