Thứ 5, 22/08/2019, 12:47 GMT+7
Đắk Nông thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững
10:05, 26/01/2018
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, đến hết năm 2017, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 25.144 hộ với 112.150 nhân khẩu, chiếm 16,57% dân số. So với năm 2016, tổng hộ nghèo ở Đắk Nông đã giảm 2,63%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 9,34%. Như vậy, kết quả giảm nghèo năm 2017 vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra là phấn đấu giảm 2% hộ nghèo, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 4% trở lên so với năm trước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tư liệu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh, ngoài việc thực hiện tốt cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc thù như: Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016 -2020; chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 -2020. Đặc biệt, tỉnh Đắk Nông rất quan tâm đến công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với các chính sách hỗ trợ lãi suất cải thiện nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ lãi suất phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo...

Năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã huy động được gần 52 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, tín dụng, hỗ trợ học sinh, sinh viên … cho hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Nhờ vậy, người nghèo ở Đắk Nông đã được hỗ trợ cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực của nhà nước, cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, các dịch vụ cơ bản của người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh, tiếp cận thông tin cũng cơ bản được đáp ứng. Các hộ nghèo, cận nghèo ngày càng nhận thức đúng đắn, có ý thức tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, học hỏi cách làm ăn, thực hành tiết kiệm, tận dụng cơ hội và sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Kén tằm chuẩn bị thu hoạch từ tiểu dự án liên kết thị trường trồng dâu nuôi tằm
tại Bon B'Srê B, xã Đăk Som (Đăk Nông). Ảnh: daknong.gov.vn
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo ở Đắk Nông vẫn còn nhiều thách thức như: Việc bố trí kinh phí giảm nghèo còn phân tán, chưa kịp thời, nhỏ giọt; việc lồng ghép vốn từ các chương trình, chính sách khác trên địa bàn còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Nhiều địa phương còn trông chờ vào cấp trên, đồng bào ỷ lại không muốn thoát nghèo…

Năm 2018, tỉnh Đắk Nông tiếp tục phấn đấu giảm 2% hộ nghèo trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 4% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều; 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập; hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nước sạch…

Tận dụng các điều kiện phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, nhiều nông dân tại các huyện Đắk Song, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) trồng các loại rau mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây được coi là một hướng di mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, làm gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo.Trong ảnh: Ươm giống rau tại một vườn ươm trong nhà bạt tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Để công tác giảm nghèo thực chất, bền vững, năm 2018, tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện các chính sách giảm nghèo một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tăng cường chỉ đạo các đợt điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm, nắm chắc biến động hộ nghèo, đặc biệt kiểm soát chặt hộ nghèo phát sinh, tình trạng tách hộ nghèo, dân di cư chuyển đến; xác định rõ nguyên nhân để có những giải pháp hiệu quả, thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững.

Tận dụng các điều kiện phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, nhiều nông dân tại các huyện Đắk Song, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) trồng các loại rau mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây được coi là một hướng di mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, làm gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh:Trồng bắp cải tại Đắk Nông tại huyện Đắk Song và Tuy Đức. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN 

Đắk Nông kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành bố trí, phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững kịp thời để triển khai, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Các bộ, ngành chức năng xây dựng chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo cần hạn chế “cho không”, tránh việc trông chờ, ỷ lại của người dân. Các chính sách thực hiện đối với hộ nghèo cần mang tính chất “thúc đẩy, làm đòn bẩy” để họ tự vươn lên thoát nghèo. Trung ương cần có chỉ đạo cụ thể về các chính sách hỗ trợ đối với nhóm hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: