Thứ 5, 25/04/2019, 17:33 GMT+7
Đắk Lắk: Tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
15:43, 18/07/2018
Ngày 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tặng kỷ niệm chương, bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y’ Dec Hđơk nhấn mạnh, Nghị quyết đã tập hợp, gắn kết được các tầng lớp nhân dân, giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 23 là các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã kết nghĩa, nhận đỡ đầu các buôn khó khăn, các tổ chức tôn giáo đã tham gia thực hiện an sinh xã hội, chung tay vận động, nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu như già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc, người đứng đầu dòng họ trở thành lực lượng cốt cán của Mặt trận. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trang trọng ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Năm 2017, toàn tỉnh có 2.460/2.478 khu dân cư tổ chức ngày hội, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự gần gũi giữa lãnh đạo các địa phương với quần chúng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư để triển khai sáng tạo các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào của tỉnh; tổ chức gặp mặt kiều bào về ăn Tết hàng năm để tuyên truyền, vận động kiều bào, thân nhân kiều bào chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kêu gọi đầu tư về nước, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk.

Theo ông Lê Xuân Sang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 23 sâu rộng, hiệu quả để đảm bảo mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. MTTQ và các tổ chức thành viên đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, sâu sát quần chúng, là cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 26 kỷ niệm chương cho 26 cá nhân và bằng khen cho 23 tập thể, 16 cá nhân vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho công tác đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Hoài Thu
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: