Chủ nhật, 25/08/2019, 5:58 GMT+7
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công trong năm 2019
07:26, 23/04/2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn trong năm 2019.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi làm việc.
Nguồn ảnh: baobacgiang.com.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đề nghị từ nay đến hết năm, các địa phương trong tỉnh cần tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng; hoàn thiện thủ tục, giải ngân đối với những hộ đã xây dựng xong; phê duyệt kết quả rà soát, hạn chế phát sinh mới, triển khai hỗ trợ để bảo đảm hoàn thành trong năm nay; đồng thời chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực không để phụ thuộc vào nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tiến độ và hướng dẫn kịp thời để các địa phương thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang Vi Thanh Quyền cho biết, để hoàn thành kế hoạch trên trong năm 2019, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát danh sách các hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở, đảm bảo đúng quy định. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương đề nghị cho phép sử dụng số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cấp còn thừa (trên 5,8 tỷ đồng) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phát sinh ngoài Đề án được duyệt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để huy động kinh phí hỗ trợ các hộ phát sinh ngoài Đề án. Các huyện, thành phố thực hiện giải ngân ngay cho các hộ đã xây dựng xong; hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Theo Sở Xây dựng Bắc Giang, hiện nay tỉnh có 2.784 hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, trong đó số hộ xây mới là 1.776 hộ; số hộ sửa chữa nhà ở là 1.008 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh trên 91 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.737 hộ đã xây dựng xong (xây mới và sửa chữa), còn 4 hộ đang xây dựng và 43 hộ chưa xây dựng xong. Các địa phương đã giải ngân cho 2.707 hộ với tổng số tiền trên 88 tỷ đồng. Tỷ lệ số hộ xây dựng xong trên tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ đạt 98,3%. Một số huyện đã hoàn thành xây dựng xong nhà ở cho người có công với cách mạng theo Đề án được duyệt là Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Ngạn, Sơn Động...

Ngoài ra, Bắc Giang đã tiến hành rà soát, lập, phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với các hộ phát sinh ngoài Đề án được phê duyệt tại các Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013, số 1839/QĐ-UBND ngày 08/10/2015, số 1652/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, tổng số hộ phát sinh ngoài Đề án được phê duyệt là 592 hộ (gồm 330 hộ thuộc diện hỗ trợ xây dựng mới nhà ở, 262 hộ thuộc diện sửa chữa nhà ở); tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định là trên 18,4 tỷ đồng. Đến nay, số hộ đã xây dựng xong là 135 hộ, số hộ đang xây dựng là 23 hộ và còn 434 hộ chưa xây dựng.
Việt Hùng
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: