Thứ 4, 27/03/2019, 8:43 GMT+7
An Giang phát triển mạng lưới y tế cơ sở
16:42, 10/05/2018
Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn cho biết, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2025".
Kiểm tra sức khỏe cho công nhân lao động tỉnh An Giang.
Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Theo đó, đến năm 2020, 100% số trạm y tế xã trên địa bàn có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỉnh phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2025, 100% số trạm y tế xã trên địa bàn có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật tuyến huyện....

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh An Giang tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, trong đó sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện đầy đủ chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là số bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện để bảo đảm nhân lực cho việc khám, chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn...

Ngành Y tế tỉnh đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở, đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, nâng mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực, chất lượng cung ứng dịch vụ y tế tuyến y tế cơ sở về lĩnh vực dự phòng và khám chữa bệnh.

Các địa phương ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương theo kế hoạch hàng năm (chi đầu tư và chi sự nghiệp) cho hoạt động của y tế cơ sở, đầu tư xây dựng, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã trên địa bàn quản lý; thực hiện cơ chế, chính sách, chế độ nhằm thu hút bác sỹ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn, đến cuối năm 2017, tỉnh An Giang có 76% số trạm y tế xã có biên chế bác sỹ; 88,46% số xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; các khóm ấp có nhân viên y tế hoạt động.

Thời gian qua, công tác y tế dự phòng được triển khai rộng rãi tại An Giang, khống chế được nhiều dịch bệnh nguy hiểm, không để dịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện hiệu quả và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình mục tiêu y tế đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, mạng lưới y tế cơ sở vẫn còn hạn chế, cơ sở vật chất một số nơi xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu, lạc hậu và không đồng bộ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế cũng như chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Việc UBND tỉnh An Giang ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025" sẽ giúp ngành Y tế An Giang kiện toàn, củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế cơ sở, góp phần giải quyết triệt để, bền vững tình trạng quá tải bệnh viện, đảm bảo công bằng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
Công Mạo
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: