Thứ 6, 22/02/2019, 1:55 GMT+7

Trà Vinh dành hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ đất ở cho gần 700 hộ nghèo

14:40, 16/02/2019

Tỉnh Trà Vinh vừa quyết định dành hơn 23 tỷ đồng từ nguồn sách địa phương hỗ trợ đất ở cho gần 700 hộ nghèo ở 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025

19:00, 14/02/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025".

Phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình về phòng, chống thiên tai

22:16, 12/02/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020.

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

21:09, 12/02/2019

Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

20:07, 12/02/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

Tiền lương sẽ là nguồn thu nhập chính, đảm bảo đời sống người hưởng lương

09:15, 08/02/2019

Không cải cách được cơ bản chính sách tiền lương vì vướng chuyện biên chế và vấn đề nguồn kinh phí. Đó là câu chuyện mà qua bao lần nâng lên, đặt xuống, tiền lương vẫn chưa thể cải cách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung đổi mới cơ chế quản lý, điều hành ngay từ Quý I

09:32, 31/01/2019

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng 31/1, ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm 2019, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người dân.

Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội giai đoạn 2019-2020

19:06, 29/01/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020.