Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp

 Một doanh nghiệp trên địa bàn xã Bắc An, thị xã Chí Linh, Hải Dương vay vốn Agribank đầu tư chăn nuôi lợn quy mô lớn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Theo đó có 7 lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn gồm: 1- Cho vay các chi phí phát sinh phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ; 2- Cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn; 3- Cho vay để sản xuất giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp; 4- Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn; 5- Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 6- Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn; 7- Cho vay theo các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. 
 

Đề xuất