Chính sách phù hợp góp phần xóa đói, giảm nghèo ở Gia Lai

Anh Rơ Ô Súy ở buôn Đoàn Kết, xã Chư RCăm, huyện Krông Pa thoát nghèo nhờ mua bò từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: Dư Toán

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị 40-CT/TW đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ 13,96% (năm 2014) xuống còn 10,04% vào cuối năm 2018.

Đến nay, 222/222 Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc được vay vốn. Ảnh:  Dư Toán

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Ksor Buk ở xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa đầu tư vào trồng sắn, góp phần nâng cao thu nhập của gia đình. Ảnh Dư Toán

Chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông chăm sóc vườn cà phê từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: Dư Toán
Dư Toán

Đề xuất