Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/2015

Tại phiên họp, Chính phủ nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Chính phủ đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước 5 năm 2011 – 2015 và định hướng khung cân đối ngân sách nhà nước 5 năm 2016 – 2020; nghe và thảo luận về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; báo cáo đánh giá kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015; kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Cũng tại phiên họp này, Chính phủ nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo chuyên đề gồm báo cáo về thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam; việc tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế thanh toán bảo hiểm y tế; việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô… Đề xuất