Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo giai đoạn 2017-2020

Ảnh: baomoi.com

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu gạo. Cụ thể: Trong giai đoạn 2017-2020, lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng 4,5-5 triệu tấn vào năm 2020, trị giá đạt bình quân khoảng từ 2,2- 2,3 tỷ USD/năm. Trong giai đoạn 2021-2030, lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng 4 triệu tấn vào năm 2030, trị giá xuất khẩu gạo tiếp tục được duy trì ổn định và tăng đạt khoảng 2,3- 2,5 tỷ USD/năm.

Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, đến năm 2030, tỷ trọng gạo trắng thường chỉ chiếm khoảng 25%, trong đó gạo phẩm cấp thấp và cấp trung bình không vượt quá 10% tổng lượng gạo xuất khẩu; gạo thơm, gạo đặc sản, gạo japonica chiếm khoảng 40%, gạo nếp chiếm khoảng 25%; tăng dần tỷ trọng các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao...

Châu Á vẫn là thị trường quan trọng nhất, ngoài ra tập trung phát triển thêm các thị trường khác như châu Mỹ, châu Âu... Đến năm 2030, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo, thị trường châu Phi chiếm khoảng 25%, thị trường Trung Đông chiếm khoảng 5%, thị trường châu Âu chiếm khoảng 6%, thị trường châu Mỹ chiếm khoảng 10%, thị trường châu Đại Dương chiếm khoảng 4%.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Theo TTXVN
 

Đề xuất