Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật

Theo đó, để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả loại hình tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn bán ngà voi, sừng tê giác và các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg, đặc biệt tập trung một số biện pháp chủ yếu như: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán ngà voi, sừng tê giác trái pháp luật; tập trung kiểm tra các làng nghề, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại các địa điểm du lịch, sân bay, bến tàu, cơ sở buôn bán, bào chế thuốc y học cổ truyền …và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp để xảy ra vi phạm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc để xảy ra các vi phạm tại địa bàn do mình quản lý. 

Ảnh minh họa- TTXVN


Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất trái phép mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng, tê giác… 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cơ quan quản lý CITES tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về kiểm soát buôn bán động vật hoang dã tăng cường công tác hợp tác trong chia sẻ thông tin, điều tra, bắt giữ, xử lý các hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đặc biệt là ngà voi và sừng tê giác… 

Các cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử giải quyết vi phạm hành chính tập trung rà soát các vụ việc vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, chế biến, tàng trữ, quảng cáo, sử dụng trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, mẫu vật hổ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành và công khai trước công luận kết quả xử lý. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý, hiếm. 

Các bộ, ngành và cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg và Chỉ thị này gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ…./. 


Đề xuất