Chênh vênh cầu treo ở Động Quan

Tuy nhiên hiện nay, cầu treo này đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cũng như nguy hiểm cho người dân.

Cầu treo ở xã Động Quan đã đưa vào sử dụng khoảng 10 năm nay, do không được bảo dưỡng thường xuyên nên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Chính quyền địa phương các cấp cần nhanh chóng quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc nơi đây. 

Cầu không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Luôn tồn tại nhiều nguy cơ đối với người dân khi đi  lại trên cây cầu này.


 

 

Đề xuất