Chế tạo ống nano carbon từ túi nhựa

Các nhà nghiên cứu tại trường hóa kỹ thuật đã phát triển được các ống nano từ các khe hở trên lớp màng nhôm. Mỗi khe hở được carbon lấp đầy cho đến khi đủ tạo thành một ống, trong đó ethanol đã được dùng làm nguồn carbon.

 
Tuy nhiên, nghiên cứu sinh tiến sĩ Tariq Altalhi nhận ra rằng có thể sử dụng được bất kỳ nguồn carbon. Trong một thí nghiệm, các mảnh túi nhựa không phân hủy được cho bay hơi trong lò. Lượng carbon thu được nhiều hơn mức cần thiết mà không cần đến các chất xúc tác hay các dung môi độc hại trong quá trình này.
 
Các ống nano carbon có thể được dử dụng trong nhiều lĩnh vực, như các tế bào năng lượng Mặt trời, pin, điện tử và gần đây nhất là bộ xi xử lý của máy tính.

Đề xuất