Chè Tân Cương - đặc sản Thái Nguyên

Thưởng thức trà đặc sản Tân Cương tại Lễ hội "Hương sắc mùa xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương" tháng 2/2018. Ảnh: Quân Trang

Để nâng cao chất lượng chè, Tân Cương đã hình thành 5 tổ hợp tác xã sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Với giá bán từ 250.000 - 1.500.000 đồng/kg, cây chè đã góp phần nâng cao đời sống cho nhiều hộ đồng bào sinh sống ở nơi đây.

Chè Tân Cương có nhiều loại và rất được ưa chuộng trên thị trường.
Ảnh: Quân Trang

Du khách nước ngoài tham quan vùng chè đặc sản Tân Cương.
Ảnh: Quân Trang

Để tiếp tục phát triển thương hiệu chè Tân Cương với tiêu chí đảm bảo chất lượng cao, sạch và an toàn, Thái Nguyên đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi giống chè; đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, phát triển làng nghề chè, xây dựng vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao...; đồng thời tăng cường công tác thực hiện quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Vùng chè Tân Cương”.
 
Quân Trang

Đề xuất