Chất độc trong nước là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại Thừa Thiên - Huế

Để làm rõ nguyên nhân cá chết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khảo sát, lấy 9 mẫu nước mặt và 7 mẫu trầm tích tại khu vực đầm Lập An (gần cửa biển Lăng Cô), huyện Phú Lộc; vùng ven bờ xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) và các xã Điền Hương, Điền Hải (huyện Phong Điền) để phân tích, đánh giá các thông số về môi trường theo Quy chuẩn Việt Nam từ đó tìm hiểu nguyên nhân của sự cố.

Cá chết bất thường ở vùng ven biển và khu vực đầm phá của tỉnh Thừa Thiên - Huế là do chất độc trong môi trường nước.

Qua một số kết quả đo đạc và phân tích các mẫu nước tại các địa điểm vừa nêu cho thấy, các chỉ tiêu về hóa lý: pH, hàm lượng ô xy hòa tan (DO), ô xy hóa học (COD), hàm lượng cyanua (CN-), tổng hàm lượng dầu mỡ, tổng các chất hoạt động bề mặt đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Duy chỉ có tổng hàm lượng nitơ tính theo amoni (NH4+-N), hàm lượng kim loại nặng crôm (Cr) vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển cũng như QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Cột A1). Trong khi, vùng ven biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế không có các khu công nghiệp; Khu kinh tế ven biển Chân Mây - Lăng Cô chưa có các cơ sở công nghiệp, nhà máy có quy mô sản xuất lớn nên tỉnh không có nguồn nước thải có tải lượng lớn hay nước thải từ các khu công nghiệp thải ra khu vực ven bờ. Tại các khu vực xuất hiện cá chết ở vùng ven bờ cũng như trong đầm phá, nước mặt không có mùi lạ, vị lạ; không có váng dầu hay các dung môi hữu cơ.

Trong suốt thời gian từ 15/4 đến ngày 22/4, hiện tượng cá chết xuất hiện dọc bờ biển Thừa Thiên - Huế có lượng cá chết giảm dần từ Bắc xuống Nam. Như vậy, khả năng nguồn chất độc trong môi trường nước gây sự cố cá chết hàng loạt đã xuất hiện từ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó có thể khẳng định, nguyên nhân cá biển, cá nuôi chết ở đây không phải do dịch bệnh mà do một tác nhân cực mạnh - chất độc trong môi trường nước dẫn đến sự cố cá chết hàng loạt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng lưu ý các địa phương có cá chết khẩn trương tổ chức thu gom, xử lý theo quy định, không để cá chết gây ô nhiễm môi trường; thống kê thiệt hại trong hoạt động nuôi trồng và đánh bắt cũng như các hoạt động kinh tế liên quan của địa phương, tìm giải pháp giúp các địa phương kịp thời phòng ngừa và sớm khắc phục hậu quả, tạo sự an dân, tránh để các sự cố đáng tiếc xảy ra.


Đề xuất