Chàng trai M'nông với niềm dam mê sưu tầm đàn đá

Anh Phương sinh ra và lớn lên tại bon Bu Bia, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông)

Nghệ nhân tại bon Bu Bia giúp anh Phương thẩm định âm thanh

Năm bộ đàn đá do anh phát hiện và sưu tầm đã mang lại tiếng đàn độc đáo trong các dịp lễ hội, hoạt động văn hoá trên địa bàn bon, xã, huyện. Hiện nay, những bộ đàn đá đó đuợc xem là di sản vô cùng quý giá của bon Bu Bia. Anh Phương cho biết: “Từ năm 2001, tôi đã phát hiện nhiều thanh đá tại suối Ðắk Ka với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Tôi mang về cho các già làng, nghệ nhân tại bon thẩm định rồi sắp xếp thành từng bộ. Tiếng nhạc đúng là goòng lú (đàn đá)". Với những bộ đàn đá có được, anh được xem là người có nhiều bộ đàn đá nhất Ðắk Nông hiện nay.

Sau khi phát hiện các thanh đá, anh Phương đã mang về cho các già làng, nghệ nhân tại bon thẩm định rồi sắp xếp thành từng bộ

Nhiều thanh đá với kích thước lớn nhỏ khác nhau, có âm điệu như tiếng cồng chiêng đã được anh Phương tìm thấy ở suối Đắk Ka     

Từ những thanh đá vô tri vô giác dưới suối, bộ sưu tầm đàn đá của Phạm Văn Phương đã góp phần làm đa dạng hơn vốn nhạc cụ truyền thống của dân tộc M’Nông và làm phong phú tiếng nhạc cổ trong các lễ hội, liên hoan, hội thảo của địa phương.


Đề xuất