Cây keo góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở Bắc Trà My

Nhà máy sản xuất dăm gỗ keo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Hoàng ở huyện Bắc Trà My. 

 

Nhà máy sản xuất dăm gỗ keo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Hoàng ở huyện Bắc Trà My. 

 

Gỗ keo được sơ chế thành dăm gỗ cung cấp nguyên liệu sản xuất giấy. 

 

Người dân xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My bóc vỏ cây keo sau khai thác. 

 

 Đề xuất