Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin

Nhằm quản lý hiệu quả người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia và giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2754/BHXH-CSXH gửi Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) của Chính phủ xác định, một trong các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là: Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức...

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nêu trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn đồng bộ dữ liệu quản lý người hưởng, cập nhật thông tin nhân thân trên cơ sở dữ liệu quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (gọi chung là người hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng) đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng không thống nhất với thông tin trong căn cước công dân. Các thông tin đã được cập nhật thống nhất theo căn cước công dân không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ bảo hiểm xã hội đã được giải quyết.

Trong thời gian xây dựng văn bản hướng dẫn chung về nội dung này, để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của người lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh thông tin nhân thân đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng do cơ quan Bảo hiểm Xã hội quản lý để đi khám, chữa bệnh căn cứ trên căn cước công dân theo quy trình quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Căn cứ đề nghị của cá nhân về việc điều chỉnh thông tin họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính trên thẻ bảo hiểm y tế do có sự khác biệt về thông tin cá nhân tại căn cước công dân mới được cấp và thông tin quản lý người hưởng của cơ quan Bảo hiểm Xã hội, cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn người nộp hồ sơ ghi rõ thông tin đề nghị điều chỉnh vào mục 18 của Mẫu tờ khai TK01-TS, thực hiện kiểm tra thông tin trên căn cước công dân với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ gia đình của ngành Bảo hiểm Xã hội trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Sơn La: Nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và rất ưu việt của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều xã, bản tại tỉnh Sơn La không còn nằm trong vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn nên đồng bào dân tộc thiểu số không được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế như trước đây, do vậy tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm sút. Trước thực tế đó, Sơn La đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế.


Đắk Lắk nỗ lực mở rộng diện tham gia bảo hiểm y tế

Hiện nay, do tác động của nhiều nguyên nhân, việc phát triển bảo hiểm y tế tại tỉnh Đắk Lắk, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn. Để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, tỉnh linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, trong đó, có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành.


Kiểm soát thông tin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại các tổ chức dịch vụ thu

Để kịp thời theo dõi, đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của bản thân, người dân có thể tra cứu, kiểm soát thông tin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại các tổ chức dịch vụ thu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thêm công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn việc thu và tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của người tham gia tại các tổ chức dịch vụ thu nhằm công khai, minh bạch thông tin, thực hiện tốt quyền lợi cho người hưởng.Đề xuất