Cấp nước lưu động miễn phí cho bà con nghèo vùng đồng bào Khmer

Các xe lưu động của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chở các bồn nước, mỗi bồn 2.000 lít nước sạch đi đến từng nhà để cấp nước cho bà con. 360 hộ nghèo ở các ấp Giống Chùa 1, Giồng Chùa 2 (xã An Hiệp) và ấp An Tập (xã Thiện Mỹ) của huyện Châu Thành được cấp nước sạch sinh hoạt trong mấy ngày qua. Lượng nước được cấp tùy theo nhu cầu và tùy vào dụng cụ chứa nước của mỗi gia đình mà Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ miễn phí. 
 
Xe cấp nước miễn phí cho bà con Khmer ở ấp Giồng Chùa 1 xã An Hiệp, huyện Châu Thành. 

Có nước sạch để sử dụng, nhiều hộ khó khăn nguồn nước sạch rất vui mừng và phấn khởi vì trong thời gian qua tình hình hạn và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến đời sống. Không có nước sử dụng bà con phải đi mua nước với giá cao để dùng. 

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, chương trình cấp nước lưu động miễn phí cho bà con nghèo đã được triển khai ở 15 điểm khó khăn, thiếu nước sinh hoạt từ cuối tháng 3 đến nay và sẽ duy trì việc cấp nước cho đến mùa mưa nhằm giúp bà con có nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. 

Việc cấp nước lưu động miễn phí là việc làm rất có ý nghĩa, những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng chia sẻ những khó khăn mà người dân vùng bị ảnh hưởng do hạn, mặn gây ra./. 
 


Đề xuất