Cao Bằng xây dựng một xã hội học tập

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh đến giáo dục dân tộc, học sinh là con em đồng bào ở xa trường đã được đến lớp. Ảnh: Chu Hiệu

Cụ thể: Quy mô giáo dục, hệ thống trường lớp phát triển khá nhanh, phù hợp với từng địa bàn dân cư; Các loại hình giáo dục và đào tạo được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của đồng bào.


 
Cao Bằng huy động sức mạnh toàn dân xây dựng xã hội học tập. Trong ảnh: Học sinh vùng cao huyện Thông Nông (Cao Bằng) được nhận quà tặng là chăn ấm từ Công ty thương mại Xuân Hòa. Ảnh: Chu Hiệu

Năm 2017, Cao Bằng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, chuẩn giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, chuẩn xóa mù chữ mức độ 1... Toàn tỉnh đã có 8 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 1 và 5 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2; 199 trung tâm học tập cộng đồng, trong đó 197/199 xã, phường, thị trấn được xếp loại “Cộng đồng học tập”.

Mạng lưới trường lớp được mở rộng tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Chu Hiệu

Theo ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh xã hội học tập, tăng cường đầu tư kinh phí cho các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng mạng lưới trường học đảm bảo phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của xã hội.
Chu Hiệu

Đề xuất