Cao Bằng phát triển kinh tế cửa khẩu

Khu hợp tác kinh tế biên giới Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) được Bộ Công thương đưa vào Đề án tổng thể xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Việt - Trung. Đề án đang được Bộ Công thương hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Góp phần cụ thể hóa, tăng tính khả thi của việc xây dựng và hình thành tuyến giao thông đường bộ quốc tế từ các tỉnh Tứ Xuyên - Trùng Khánh - Quảng Tây (Trung Quốc) qua cửa khẩu Trà Lĩnh - Cao Bằng (Việt Nam) kết nối với các nước ASEAN theo đường Hồ Chí Minh và nối trục Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Dự án kết nối giao thông này hiện đã được Trung ương Đảng, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải nghiên cứu tính khả thi và đang xem xét đưa vào Hiệp định vận tải quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

 
Hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Phục Hòa).

 Đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đã thu hút được 59 dự án đầu tư (trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký 30,8 triệu USD và trên 4.123 tỷ đồng; trong đó có 25 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. 

Để phát triển kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn tới , tỉnh Cao Bằng đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông - Vận tải xem xét triển khai giai đoạn 1 Dự án đường cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và cao tốc đoạn Chợ Mới - Cao Bằng, nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, có tính liên kết vùng; Đồng thời sớm ký kết Hiệp định vận tải quốc tế để đưa tuyến vận tải các tỉnh Tây Nam (Trung Quốc) như: Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu... qua Bách Sắc (Trung Quốc) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam) vào hoạt động; từ đó xây dựng cửa khẩu Trà Lĩnh nói riêng và Cao Bằng nói chung thành trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Hải Phòng.
 

Đề xuất