Cao Bằng: Gian nan gieo chữ trên đỉnh Phia Cò

 Sân chơi của học sinh là lối đi cạnh lớp học.

Lớp học mẫu giáo của phân trường Phia Cò. 

Một tiết học của học sinh phân trường Phia Cò. 

 

Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn,khó khăn, cô trò nơi đây vẫn miệt mài từng ngày tới lớp 

Một tiết học của học sinh phân trường Phia Cò.

 Học sinh phân trường Phia Cò đang phải học tập trong lớp học tạm.

Gian nan gieo chữ nơi đỉnh cao


 


Đề xuất