Cao Bằng ghi nhận nỗ lực của các nghệ nhân trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa

Năm 2022, tỉnh Cao Bằng có 9 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể gồm: Nghệ nhân Nông Thị Nhít, nghệ nhân Hoàng Văn Hiệu, nghệ nhân Chu Thị Thà, nghệ nhân Đàm Thị Dung, nghệ nhân Hà Thị Miên, nghệ nhân Nông Sình Ríu, nghệ nhân Hoàng Văn Rứ, Nghệ nhân Đàm Đình Ngoạn (nghệ thuật trình diễn dân gian) và nghệ nhân Hoàng Đức Hiền (nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng).

Cao Bang ghi nhan no luc cua cac nghe nhan trong gin giu, phat huy di san van hoa hinh anh 1Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng chứng nhận cho các nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân ưu tú. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Tại Lễ trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân tổ chức ngày 9/1, Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, triển khai quy định của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, qua 3 lần tổ chức xét tặng, đến nay, tỉnh Cao Bằng có 24 người được Chủ tịch nước Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. Việc phong tặng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thành quả, tâm huyết và nỗ lực của các nghệ nhân trong gìn giữ và phát huy Di sản Văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, mỗi nghệ nhân được vinh danh cần tiếp tục nêu gương trong việc thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa và tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, xứng đáng với danh hiệu Nhà nước và nhân dân trao tặng.

Cao Bang ghi nhan no luc cua cac nghe nhan trong gin giu, phat huy di san van hoa hinh anh 2Các nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân ưu tú năm 2022. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền, đề xuất các giải pháp tối ưu để các nghệ nhân phát huy khả năng trong gìn giữ và phát huy giá trị của di sản văn hóa; huy động các nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng thời, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa, lịch sử địa phương đối với du khách trong nước cũng như quốc tế.

Chu Hiệu

Tin liên quan

Cao Bằng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Then

Ngày 30/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Liên hoan hát Then, đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2022, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản Then đặc sắc của dân tộc, nhất là trong bối cảnh di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Cao Bằng quan tâm giáo dục ý thức bảo vệ di sản cho thế hệ trẻ

Với bề dày lịch sử, văn hóa cùng sự đa dạng về cộng đồng các dân tộc, Cao Bằng có hơn 200 di sản văn hóa vật thể, 2.000 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận. Đây là nguồn "nguyên liệu" to lớn cho phát triển du lịch của tỉnh, do đó việc quan tâm giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa, nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ về kho tàng di sản văn hóa dân tộc trở thành vấn đề cấp thiết đối với ngành văn hóa, du lịch tỉnh Cao Bằng.Đề xuất