Cảnh báo tình trạng chặt bỏ cây cao su ởTây Ninh

Hiện toàn tỉnh chỉ còn khoảng 85.000 ha cao su trên tổng số 90.000 ha diện tích cao su trên địa bàn. Thực trạng này đòi hỏi các ngành chức nang cần có biên pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển cây trồng, nhất là các loại cây công nghiệp theo đúng quy hoạch; không tự phát trồng tràn lan theo phong trào; đồng thời khuyến cáo bà con không chặt phá diện tích cây cao su hiện có.

HÌnh ảnh: Thanh lý vườn cao su tại Nông trường Bến Củi, huyện Dương Minh Châu. 

 Đề xuất