Canada tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trà Vinh

Sơ chế cá tại một doanh nghiệp sản xuất thủy hải sản xuất khẩu của thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ông Đồng Văn Lâm thống nhất cùng bà Kate Reekie - Giám đốc Chương trình hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada tại Hà Nội - đồng Trưởng Ban Chỉ đạo dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tại cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2018 diễn ra ngày 1/2.

Theo đó, dự án SME Trà Vinh dành gần 15 tỷ đồng xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trà Vinh; dành gần 10 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và dành hơn 6 tỷ đồng xây dựng năng lực cho quản lý công trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Số tiền còn lại, dự án thực hiện các hoạt động xuyên suốt như giới - dân tộc, môi trường, truyền thông, giám sát và đánh giá…

Năm 2018, Dự án SME tập trung 3 hoạt động chính: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng dừa; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong 2 năm 2016 và 2017, Dự án SME Trà Vinh đã giải ngân tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó, vốn đối ứng của tỉnh khoảng 6,5 tỷ đồng, số tiền còn lại do Chính phủ Canada tài trợ.

Dự án SME Trà Vinh được thực hiện từ năm 2014 - 2020 do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tài trợ với tổng nguồn vốn đầu tư 12,1 triệu CAD (tương đương 215 tỷ đồng). Trong số đó, nguồn vốn do Canada tài trợ không hoàn lại 11 triệu CAD, số tiền còn lại do tỉnh Trà Vinh đối ứng.

Hiện đã có khoảng 200 doanh nghiệp và hơn 194.000 người dân tại 22 xã vùng nông thôn được hưởng lợi từ dự án trong sản xuất, kinh doanh, việc làm, kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ như cầu, đường giao thông, chợ...
 
Thanh Hòa

Đề xuất