Canada- Đảng đối lập LIB giành chiến thắng trong tổng tuyển cử

Chủ tịch Đảng LIP Justin Trudeau bên những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại Montreal ngày 20/10. 

Về thứ hai là Đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của đương kim Thủ tướng Stephen Harper với 32,1% số phiếu bầu, 103 ghế. Đảng Dân chủ mới (NDP) của ông Thomas Mulcair được 18,6% phiếu ủng hộ, 35 ghế. Khối Quebec được 4,8% số phiếu bầu, 10 ghế. Với kết quả chiến thắng cách biệt trên, đảng LIB đã giành được quyền đứng ra thành lập Chính phủ đa số. 

Đề xuất