Cần Thơ xây dựng mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trong sản xuất lúa, cây ăn trái và rau màu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2030, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng, tổng hợp IPHM nhằm chủ động phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng, giảm chỉ phí đầu vào, giảm hóa chất độc hại, giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, đến năm 2030, thành phố Cần Thơ sẽ có trên 80% số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả IPHM. Đào tạo giảng viên và hướng dẫn viên với số lượng ít nhất là 5 giảng viên IPHM cấp quốc gia và 20 giảng viên IPHM cấp thành phố; mỗi xã ít nhất có 2 hướng dẫn viên IPHM và 5 nông dân IPHM nòng cốt. Đến năm 2030, thành phố có 70% diện tích cây ngô, cây công nghiệp và 90% diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh ứng dụng IPHM, trên 90% số xã thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng theo quy định.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố Cần Thơ đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức về IPHM; Xây dựng tài liệu hướng dẫn về IPHM. Cùng đó, đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực IPHM; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng IPHM trong sản xuất và rà soát bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng IPHM.

Về nhiệm vụ xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng IPHM trong sản xuất, thành phố Cần Thơ có kế hoạch mỗi năm thực hiện 39 mô hình; trong đó, có 20 mô hình trồng lúa với quy mô mỗi mô hình là 2 ha; 15 mô hình trồng cây ăn trái và 4 mô hình trồng rau với quy mô mỗi mô hình là 1 ha.

Để xây dựng và nhân rộng mô hình “Nông dân hướng dẫn nông dân”, ngành nông nghiệp thành phố sẽ cho những nông dân được tham gia tập huấn hướng dẫn những nông dân chưa được tham gia cùng nhau ứng dụng tốt chương trình IPHM thực tế trên đồng ruộng. Mỗi năm thực hiện 2 mô hình tại các quận huyện, mỗi mô hình có 30 người tham gia với 3 lần được tập huấn theo suốt mùa vụ cây trồng.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp thành phố cũng sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết về các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm tuyên truyền thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng…

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Ninh Thuận nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, Ninh Thuận tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần bảo vệ môi trường.Đề xuất